Konopie i marihuana - podobieństwa i różnice

Tak w przypadku konopi, jak i marihuany możemy mówić o konopiach siewnych – gatunku, który obejmuje dziś tysiące odmian i szczepów uprawianych na całym świecie i mających do spełnienia dziesiątki zróżnicowanych zadań. Konopie są uważane za dość kontrowersyjne, dobrze mieć jednak świadomość tego, że od wieków wiąże się je z historią człowieka.

Co więcej, ich przeznaczeniem jest zaspokajanie dość zróżnicowanych potrzeb. Możemy zatem wskazać nie tylko na nasiona i kwiaty, ale również na włókna i łodygi konopi zwracając uwagę na to, że były one obecne podczas najważniejszych wydarzeń, z jakimi mieliśmy do czynienia w historii ludzkości.

Liny konopne

Warto więc wspomnieć choćby o Kolumbie, który być może nigdy nie dotarłby do Ameryki, gdyby nie dysponował silnymi linami konopnymi i żaglami wykonanymi między innymi właśnie z włókien tej rośliny. A jednak w roku 1961 ONZ zdecydował o umieszczeniu konopi na liście roślin niebezpiecznych. W 1964 odkryto THC stanowiącą substancję czynna marihuany i już cztery lata później i ona pojawiła się na liście substancji zakazanych.

Musieliśmy czekać aż dwadzieścia lat na sukces, jaki osiągnęli naukowcy z Francji. Ci udowodnili, że można uprawiać konopie, a jednocześnie nie narażać nikogo na kontakt z THC w dużej ilości. Właśnie ich praca przyczyniła się do tego, że konopie powoli wracają do łask. Dziś możemy zatem mówić o tak zwanych konopiach przemysłowych, a więc tych, w których stężenie THC nie przekracza 0,3 procent.

Uprawa konopii

Pozwolenie na uprawę

Gdy analizujemy przepisy odnoszące się do uprawy konopi musimy dostrzec, że nie są one jednolite nawet, jeśli mamy do czynienia z tymi, które dotyczą jedynie Unii Europejskiej. W niektórych krajach rolnicy muszą więc starać się o uzyskanie specjalnego pozwolenia, podczas gdy w innych wystarczy jedynie, że poinformują lokalne władze o podjętej przez siebie decyzji odnoszącej się do uprawy konopi.

Warto wspomnieć także o podobieństwie, jakie zachodzi pomiędzy konopiami i marihuaną. Jest ono na tyle duże, że często trudno odróżnić je od siebie.

Stężenie THC

Ponownie kluczowe znaczenie ma stężenie THC, które w marihuanie jest znacznie wyższe niż 0,3 procent. W kilku państwach członkowskich UE doczekaliśmy się już legalizacji marihuany o funkcjach leczniczych, a choć dostęp do niej jest ograniczony, można mówić o pierwszym sukcesie. Jest się z czego cieszyć, choć bowiem zakaz używania marihuany utrudnia badania nad nią, wyniki tych, które udało się przeprowadzić wskazują na ogromny potencjał charakterystyczny dla tej rośliny. Marihuana może pomagać w leczeniu wielu roślin i często jest najskuteczniejszym ze znanych nam leków.

Autor

Piotr Twardowski

Redakcja lenikonopie.pl